Fake news a Hoaxy – fenomén naší doby

Když nemáme něčemu věřit stačí to nazvat výše zmíněným názvem a hned jsou z nás hloupí outseidři.

Žijeme v době, kdy jsme ovlivňování a masírováni médií ze všech stran ať už těch, kteří to s námi myslí dobře a těch zlých. Většinou je těžké zjistit co je správné a co ne, neboť každý má svou pravdu a jak víme každá lež se stává pravdou, pokud ji uvěříme.

A proto, a hlavně o to víc je potřeba používat selský rozum.

To, že není něco vědecky dokázané, neznamená, že to nefunguje a už vůbec to co vědecky dokázáno je, neznamená, že to je to nejlepší a jedinné.